http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Which

Składnia

FILE/A, NORES/S, RES/S, ALL/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Znajduje i wypisuje lokalizację do określonego programu lub katalogu.
Programy rezydentne są oznaczone jako RESIDENT, jeśli nie to są
oznaczone jak wewnętrzne INTERNAL.

Which przeszukuje rezydentną listę, aktualny katalog, ścieżki
wyszukiwania i przypis C:. Jeśli obiekt nie został znaleziony, wtedy
zostanie wysłany kod błędu 5, lecz żaden błąd nie zostanie wyświetlony.

Parametry

FILE  --   obiekt do wyszukania
NORES  --   nie zawieraj pr. rezydentnych w wyniku
RES   --   tylko rezydentne
ALL   --   szukaj we wszystkich lokalizacjach dla FILE, to
        spowoduje, że zostanie wyszukiwane we wszystkich
        dostępnych lokalizacjach, może to spowodować, że po
        kilka razy wyświetli położenie tego samego obiektu, np.
        obiekt występuje w aktualnym katalogu i przypisie C:

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.