http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Wait

Składnia

TIME/N,SEC=SECS/S,MIN=MINS/S,UNTIL/K

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Odczekuje określoną ilość czasu, lub do określonej godziny. Wait bez
argumentu odczekuje 1 sekundę.

Parametry

TIME  --   liczba jednostek czasu (domyślnie w sekundach)
SEC=SECS--   czas w sekundach
MIN=MINS--   czas w minutach
UNTIL  --   czekaj do określonego czasu,czas jest w tym formacie
        GG:MM.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.