http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Version

Składnia

NAME/M,MD5SUM/S,VERSION/N,REVISION/N,FILE/S,FULL/S,RES/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Wyświetla lub sprawdza wersję pliku.

Parametry

NAME  --   nazwa pliku, jeśli nie podano pliku to wyświetla
        wersję i wydanie Kickstart'u
MD5SUM --   #FIXME what is that?
VERSION --   sprawdza wersję i jeśli była mniejsz zwraca kod błędu 5.
REVISION--   sprawdza wydanie i jeśli jest mniejsza zwraca kod błędu
        5 (WARN/Ostrzeżenie)
FILE  --   wczytuje bezpośrednio z pliku i ignoruje wszystkie
        załadowane do pamięci
FULL  --   wyświetla dodatkową informacje
RES   --   pobiera wersję komend rezydentnych

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.