http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev


Why

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Wyświetla dodatkowe informacje o zwróconym błędzie. Zwykle gdy komenda
wyśle informacje o błędzie pojawia sie opis, Why bardziej szczegółowo
opisuje przyczynę.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.