http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Type

Składnia

FROM/A/M,TO/K,OPT/K,HEX/S,NUMBER/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Wyświetla zawartość pliku

Parametry

FROM  --   jeden lub więcej plików do wyświetlenia
TO   --   wynik do pliku
OPT   --   H lub N (zobacz HEX i NUMBER)
HEX   --   wyjście w HEX
NUMBER --   linie są numerowane
    HEX i NUMBER zajemnie się wykluczają

Przykład

type abc.txt
type xyz.dat hex

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.