http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Unalias

Składnia

NAME

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Usuwa poprzednio zdefiniowany alias.

Jeśli brak parametrów, aktualna lista alias'ów zostanie wyświetlona.

Parametry

NAME    -       Nazwa aliasu do odłączenia.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Unalias DF

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.