http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Status

Składnia

PROCESS/N,FULL/S,TCB/S,CLI=ALL/S,COM=COMMAND/K

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Wyświetla informacje o procesach CLI.

Parametry

PROCESS     --   Numer procesu.

FULL      --   Wyświetla wszystkie dostępne informacje o
            procesach.

TCB       --   Jak dla FULL, ale bez nazw.

CLI=ALL     --   Domyślny. Wyświetla wszystkie procesy.

COM=COMMAND   --   Pokazuje numer procesu, żądanej komendy. Określ
            nazwę komendy.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Status

Process 2: Loaded as command: c:status
Process 3: Loaded as command: c:NewIcons
Process 4: Loaded as command: GG:Sys/L/fifo-handler
Process 5: Loaded as command: Workbench
Process 6: Loaded as command: ToolsDaemon

Status full

Process 2: stk 300000, pri  0 Loaded as command: c:status
Process 3: stk 4096, pri  0 Loaded as command: c:NewIcons
Process 4: stk 4096, pri  0 Loaded as command: GG:Sys/L/fifo-handler
Process 5: stk 6000, pri  1 Loaded as command: Workbench
Process 6: stk 4000, pri  2 Loaded as command: ToolsDaemon

Zobacz także

<dos/dosextens.h>

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.