http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Stack

Format

Stack [[SIZE] (rozmiar stosu)]

Składnia

SIZE/N

Funkcja

Stack ustawia domyślny rozmiar stosu aktualnego CLI. Jest to rozmiar
stosu dla komend CLI. Jeśli brak argumentów to zostanie
wyświetlony aktualny rozmiar stosu.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.