http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Sort

Składnia

FROM/A,TO/A,COLSTART/K,CASE/S,NUMERIC/S

Ścieżka

Workbench:C/

Funkcja

Sortuje zawartość pliku

Parametry

FROM  --   nazwa pliku do odczytu
TO   --   nazwa pliku do zapisu
COLSTART--   kolumna od której się rozpocznie
CASE  --   wielkie i małe znaki, wielkie znaki jako pierwsze
NUMERIC --   linie są rozumiane jaki liczby

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.