http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Składnia

LABEL, BACK/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Pomija komendy w skrypcie aż do określonej etykiety (zadeklarowanej
komendą Lab) lub komendy EndSkip.

Parametry

LABEL   --      Etykieta do pominięcia.

BACK    --      Okreść to jeśli etykieta pojawia się przed komendą Skip.

Zobacz także

Lab, EndSkip

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.