http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Shell

Składnia

COMMAND/K/F,FROM

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Rozpocznij CLI (interaktywne lub w nowym procesie).

Parametry

COMMAND --      linia komend do uruchomienia

FROM    --      skrypt do uruchomienia przed używaniem

Przykład

shell FROM S:Startup-Sequence

Uruchamia CLI ze skryptem startowym.

Opis

Skrypt  nie jest skryptem w znaczeniu wykonywalnym (jako, że nie możesz
używać .key, .bra lub .ket i podobnych rzeczy).

Zobacz także

Execute, NewShell

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.