http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


SetDefaultFont

Składnia

FONTNAME/A,FONTSIZE/N/A,SCREEN/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Ustawia domyślną czcionkę systemową/ekranową.

Parametry

FONTNAME--      nazwa czcionki
FONTSIZE--      rozmiar czcionki
SCREEN  --      ekran do zmiany czcionki

Przykład

SetDefaultFont ttcourier 12

Opis

Czcionka systemowa musi być nieproporcjonalna

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.