http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


SetClock

Format

SetClock {LOAD|SAVE|RESET}

Składnia

LOAD/S,SAVE/S,RESET/S

Ścieżka

C:SetClock

Funkcja

SetClock może być wykorzystywany do:
    o    Wczytywania czasu z zegara sprzętowego, podtrzymywanego
        baterią
    o    Zapisywania czasu z zegara sprzętowego, podtrzymywanego
        baterią
    o    Resetowania czasu z zegara sprzętowego, podtrzymywanego
        baterią

Przykład

SetClock LOAD

Ustawia czas ze sprzętowego zegara. W większości przypadków jest to
robione automatycznie, więc nie ma potrzeby uruchamiać tego ręcznie,
przydaje się to tylko wtedy, gdy zegar, jest w rozszerzeniu, które
nie załatwia tego samodzielnie.


SetClock SAVE

Ustawia czas z programowego zegara. Zapisuje czas do sprzętowego zegara.


SetClock RESET

Resetuje datę do pierwszego stycznia tysiąc dziewięćset
siedemdziesiątego ósmego roku, a czas do godziny zero. Najczęściej
wykorzystuje się tą opcję do naprawy zegara sprzętowego, gdy zapis i
odczyt nie działa prawidłowo.

Zobacz także

C:Date, Prefs/Time

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.