http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Set

Składnia

NAME,STRING/F

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Ustawia wartości lokalne, dla aktualnego procesu CLI. Jeśli jakieś
globalne wartości mają tą samą nazwę to lokalne zostaną użyte zamiast
globalnych.

Ten przykład działa tylko dla określonego Shell.

Jeśli, żaden argument nie został podany to wyświetlona zostanie lista
lokalnych wartości.

Parametry

NAME    -       Nazwa lokalnej wartości.

STRING  -       Wartość lokalnej wartości NAME.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Set Skok 5

Ustawia lokalną wartość nazwaną "Skok" do wartości '5'.

Zobacz także

Get, Unset

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.