http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Search

Składnia

Search [FROM] {(name | pattern} [SEARCH] (string | pattern) [ALL]
    [NONUM] [QUIET] [QUICK] [FILE] [PATTERN] [LINES=Number]

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Search przeszukuje pliki zawarte w katalogu określonym w FROM, dla
określonego ciągu (SEARCH); w przypadku gdy opcja ALL jest określona,
podkatalogi także zostają przeszukiwane. Nazwy wszystkich plików
zawierających ciąg SEARCH, są wyświetlane, razem z numerami linii,
gdzie ciąg został znaleziony.
Jeśli CTRL-C został wciśnięty, przeszukiwanie zostanie przerwane. CTRL-D
przerwie przeszukiwanie aktualnego pliku.

Parametry

NONUM  --   numery linii nie zostaną wyświetlane
QUIET  --   nie wyświetlaj nazwy przeszukiwanego pliku
QUICK  --   bardziej ograniczone wyjście
FILE  --   wyszukuje ciągu w określonym pliku
PATTERN --   użyj wzorców przy wyszukiwaniu
CASE  --   z uwzględnieniem małych i wielkich liter
LINES  --   dodatkowe linie po pasującym ciągu

Wynik

Jeśli obiekt jest znaleziony, stan jest zwracany jako 0. W przeciwnym
wypadku, jest WARN/Ostrzeżenie.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.