http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Setenv

Składnia

NAME,SAVE/S,STRING/F

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Ustawia globalną wartość z aktualnego Shell. Te wartości mogą być
osiągalne z każdego programu.

Te wartości nie są zapisywane w ENVARC:, w związku z tym zostają one
zachowywane na konkretną sesję systemu operacyjnego, po ponownym
uruchomieniu są wymazywane. Gdy użyta zostaje opcja SAVE, wtedy wartość
zostaje zapisywana także w ENVARC:

Jeśli brak parametrów, aktualna lista parametrów globalnych zostaje
wyświetlona.

Parametry

NAME  -    Nazwa globalnej zmiennej.

SAVE  -    Zapisz wartość w ENVARC:

STRING -    Wartość dla globalnej zmiennej NAME.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Setenv EDITOR Ed

Każdy program korzystający z wartości EDITOR, będzie mógł pobrać nazwę
edytora tekstowego, którego użytkownik będzie chciał używać.

Zobacz także

Getenv, Unsetenv

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.