http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Rename

Składnia

Rename [{FROM}] <nazwa> [TO|AS] <nazwa> [QUIET]

FROM/A/M,TO=AS/A,QUIET/S

Ścieżka

Workbench/c

Funkcja

Zmienia nazwę obiektu. Rename może być użyty tak jak UNIX'owy mv,
który przenosi plik/pliki do innej lokacji na dysku.

Parametry

FROM  --   Nazwa(y) pliku(ów) do przeniesienia. Może być podanych
        wiele plików.


TO|AS  --   Nazwa jaką chcemy przypisać nowemu plikowi.

QUIET  --   Brak wyjścia do konsoli.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Rename list1.doc list2.doc listy

Przenosi list1.doc i list2.doc do katalogu listy.


Rename ram:a ram:b quiet
Rename from ram:a to ram:b quiet
Rename from=ram:a to=ram:b quiet

Wszystkie wersje, zmiana nazwy z "a" do "b", i brak jest wyjścia do
konsoli(QUIET).

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.