http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Relabel

Składnia

DRIVE/A, NAME/A

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Zmienia nazwę woluminowi

Parametry

DRIVE   --  Wolumin do zmiany nazwy
NAME    --  Nowa nazwa woluminu

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.