http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


RequestChoice

Składnia

TITLE/A,BODY/A,GADGETS/A/M,PUBSCREEN/K

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Pozwala na użycie EasyRequest() w skryptach AmigaDOS.

Parametry

TITLE      - Tytuł okna zapytania.

BODY      - Tekst wyświetlany w oknie zapytania.

GADGETS     - Tekst dla przycisków.

PUBSCREEN    - Nazwa ekranu publicznego na którym się uruchomi.

Wynik

Standardowe kody błędu.

Przykład

RequestChoice "To jest tytuł" "To jest*Nopis" Dobra|Poniechaj

Tutaj wszystko mówi za siebie, oprócz "*N". To jest odpowiednik
'\n' w języku C, żeby wstawić nową linię. Okno zapytania zostanie
otworzone w Workbench Screen.


RequestChoice Title="Kolejny tytuł" Body="A to jest*Nkolejny opis"
Gadgets=Dobra|Poniechaj PubScreen=DOPUS.1

To robi dokładnie to samo, ale na ekranie publicznym Directory Opus.

Opis

Aby umieścić nową linię należy w opisie wstawić *n lub *N .

Aby umieścic cudzysłów należy użyć *" .

Szablon CLI daje GADGETS opcje jako ALWAYS; jest to odmienne od
orginalnego programu. Dzięki temu nie musimy sprawdzać, czy gadżet
został podany.

Zobacz także

intuition.library/EasyRequest(), intuition.library/EasyRequestArgs()

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.