http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Join

Składnia

FILE/M/A,AS=TO/K/A

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Join tworzy jeden plik ze wszystkich podanych jako argumenty, według
kolejności ich podania. Cel nie musi posiadać nazwy takiej jak któryś
z plików źródłowych. Musisz podać nazwę pliku docelowego. Pliki źródłowe
nie ulegają zmianom. Wiele plików może być połączonych w tym samym
czasie.

Parametry

FILE   --  pliki do połączenia
TO=AS  --  nazwa pliku, który zostanie stworzony z plików żródłowych

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.