http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Info

Składnia

DISKS/S, VOLS=VOLUMES/S, GOODONLY/S, BLOCKS/S, DEVICES/M

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Pokazuje informacje o systemie plików urządzeń oraz woluminów. Gdy brak
argumentów, informacje o wszystkich wszystkich urządzeń i woluminów są
wyświetlane. Jeśli potrzebujemy uzyskać informacje o konkretnych
urządzeniach, to te nazwy mogą być podane jako argumenty.

Parametry

DISKS   -- pokazuj nazwy dysków
VOLS   -- pokazuj etykiety
GOODONLY -- nie pokazuj informaci o uszkodzonych dyskach lub wolumenach
BLOCKS  -- pokaż dodatkowo bloki i zajętość
DEVICES  -- nazwy urządzeń

Przykład

Info

Unit         Size  Used  Free Full Errs  State  Type Name
Foreign harddisk: 964.1M 776.7M 187.4M 81%  0 read/write OFS Workbench
RAM:         8.0M  7.1M  7.1M 12%  0 read/write OFS Ram Disk

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.