http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Lab

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Deklaruje etykietę w pliku skryptowym. Ta etykieta może być wykorzystana
z komendą Skip.

Przykład

If NOT EXISTS S:User-Startup
Skip BrakSekwencjiUzytkownika
EndIf

FailAt 20
Execute S:User-Startup
Quit

Lab BrakSekwencjiUzytkownika
Echo "Brak User-Startup"

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.