http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Filenote

Składnia

FILE/A,COMMENT,ALL/S,QUIET/S

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Dodaje komentarz do obiektu.

Filenote obsługuje rekurencyjne przeszukiwanie katalogów i dodaje
komentarze do każdego pliku/katalogu, a dzięki wzorcom można określić
pliki.

Parametry

FILE  -    Zawsze musi być podane. Może to być plik z pełną ścieżką
        albo może być wzorzec.

COMMENT -    Tekst ASCII, który może być dodany jako komentarz do
        obiektu.

        Aby stworzyć komentarz z zamkniętymi cudzysłowami
        należy poprzedzić cudzysłów gwiazdką.

        Np.
        Filenote FILE=RAM:test.txt COMMENT=*"witaj*"

ALL   -    Przeszukiwanie rekurencyjne.

QUIET  -    Cisza, brak wyjścia.

Wynik

Standardowe kody błędów.

Przykład

Filenote ram: witaj all


Przeszukuje cały katalog w RAM: i dodaje "witaj" jako komentarz do
każdego obiektu.

Opis

Wyjście z AROS'owego Filenote jest staranne i strukturalne, niż ze
standardowej komendy Filenote.

Nie obsługuje jeszcze wieoprzypisowości.

Zobacz także

dos.library/SetComment()

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.