http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Fault

Format

Fault <numer błędu>

Synopsis

NUMBERS/N/M

Ścieżka

INTERNAL

Funkcja

Fault wyświetla informacje o kodzie błędu. Może być podanych wiele
kodów błędu w tym samym czasie, ale muszą być oddzielone spacją.

Przykład

1.SYS:> Fault 205
Fault 205: object not found

Tutaj jest przykład zapytania o kod błędu 205, i odpowiedź komendy
o nieznalezionym obiekcie.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.