http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Get

Składnia

NAME/A

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Odczytuje informację zapisaną w określonych lokalnych wartościach.

Parametry

NAME - nazwa lokalnej wartości.

Wynik

Standardowe kody błędu.

Example

Get Result2

Tutaj odzyskujemy drugi kod błędu ostatniej komendy.

Zobacz także

Set, Unset

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.