http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Dir

Składnia

DIR,OPT/K,ALL/S,DIRS/S,FILES/S,INTER/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

DIR wyświetla obiekty w aktualnym, bądź określonym katalogu. Katalogi
są wyświetlane na początku, następnie w koljeności alfabetycznej, pliki
są wyświetlane w dwóch kolumnach. Wciśnij CTRL-C aby anulować
odczytywanie katalogów.

Parametry

ALL  -- Wyświetla rekursywnie obiekty.
DIRS  -- Wyświetla tylko katalogi.
FILES -- Wyświetla tylko pliki.
INTER -- Tryb interaktywny.

Tryb interaktywny zatrzymuje się przy każdej nazwie z zapytaniem,
w którym możesz wpisać komendy, oto one:


Return   -- Przejdź dalej, pomija obiekt i przechodzi do następnego.
E/ENTER   -- Przejdź do katalogu.
DEL/DELETE -- Usuń plik lub pusty katalog.
C/COM    -- Niech obiekt będzie argumentem dla programu (który jest
        podany po C lub COM, albo podany osobno później).
Q/QUIT   -- Zakończ tryb interaktywny.
B/BACK   -- Wróć jeden poziom katalogu wyżej.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.