http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Delete

Składnia

Delete { (name | pattern) } [ALL] [QUIET] [FORCE]

Ścieżka

Workbench/c

Funkcja

Usuwa pliki i katalogi. Możesz usuwać kilka plików i katalogów,
określając je osobno lub poprzez użycie wzorców. Aby anulować
usuwanie, po prostu wciśnij CTRL-C. Komenda poinformuje użytkownika
jeśli ten usuwa pliki z bitami ochronnymi.
Delete nie może usuwać katalogów, które nie są puste, chyba, że opcja
ALL jest załączona. Aby powstrzymać wyświetlanie usuwanych plików należy
użyć opcji QUIET. Jeśli bit ochronny jest zniesiony dla pliku
lub katalogu wtedy nie może zostać on usunięty, ale można wymusić
usunięcie dzięki podaniu opcji FORCE.

Parametry

FILE/M/A  --  pliki lub katalogi do usunięcia (mogą zawierać wzorce)
ALL/S     --  rekurencyjne usuwanie katalogów
QUIET/S   --  nie wyświetlaj, które obiekty są usuwane
FORCE/S   --  usuń obiekty, nawet wtedy, gdy są chronione

Przykład

Delete RAM:T/#? ALL FORCE

Usuwa wszystkie obiekty rekurencyjnie (ALL) z RAM:T/ i nie zwraca uwagi
na bity ochrony (FORCE).

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.