http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Echo

Składnia

STRING/M,NOLINE/S,FIRST/K/N,LEN/K/N,TO/K

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Wyświetla ciąg znaków.

Parametry

STRING -- ciąg do wyświetlenia
NOLINE -- brak nowej linii po ciągu
FIRST  -- pierwszy wyświetlony znak
LEN    -- liczba znaków do wyświetlenia
TO     -- plik lub urządzenie jako wyjście

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.