http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Date

Składnia

DAY,DATE,TIME,TO=VER/K

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Wyświetla bądź ustawia czas i datę.

Parametry

DAY   --   ustawia dzień wg nazwy (monday, tuesday, ... , tomorrow,
         yesterday)
DATE  --   ustawia datę do formatu DD-MMM-RR.
        Dla MMM może to być liczba lub trzy litery z miesiąca w
        języku angielskim.
TIME  --   ustawia czas do formatu GG:MM:SS
TO   --   wyjście zapisuje do pliku.

Przykład

date 2-feb-06
date 21:10

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.