http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Ask

Składnia

PROMPT/A

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Oczekuje od użytkownika na wejście. Możliwymi wejściamu są
y dla yes (tak) i n lub Return dla no (nie). Wybierając y
zwracany jest kod błędu 5.

Parametry

PROMPT  --      ciąg jest wyświetlany w oknie

Zobacz także

RequestChoice

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.