http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Assign

Składnia

NAME, TARGET/M, LIST/S, EXISTS/S, DISMOUNT/S, DEFER/S, PATH/S, ADD/S,
REMOVE/S, VOLS/S, DIRS/S, DEVICES/S

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

::

ASSIGN tworzy odnośnik do pliku lub katalogu. Odnośnik jest logiczną nazwą dysku, co sprawia, że bardzo wygodnie można przypisać obiekty używając przypisów zamiast ścieżek do tych katalogów.

Jeśli argumenty NAME i TARGET są podane, ASSIGN przypisze logiczną nazwę do określonej ścieżki. Jeśli NAME jest już przypisane do pliku lub katalogu to nowy przypis zmieni poprzednią ścieżkę. Dwukropek musi być podany po argumencie NAME.

Jeśli tylko argument NAME jest podany, to każde przypisanie do tego NAME jest usuwane. Jeśli brak jest argumentów, to zostaną wyświetlone wszystkie przypisy.

Parametry

NAME      --   nazwa, która powinna być przypisana do pliku lub katalogu
TARGET     --   jeden lub więcej katalogów podanych jako ścieżka
LIST      --   lista wszystkich stworzonych przypisów
EXISTS     --   jeśli nazwa NAME już występuje, to zostanie zwrócony kod WARN
DISMOUNT    --   usuń wolumin lub nazwę urządzenia NAME z dos listy
DEFER      --   stwórz przypis do nieistniejącej (w chwili tworzenia) ścieżki
PATH      --   stwórz przypis do nieistniejącej (w chwili tworzenia) ścieżki
ADD       --   dodaje kolejną ścieżkę do nazwy przypisu NAME
REMOVE     --   usuwa przypis
VOLS      --   wyświetla przypisane woluminy
DIRS      --   wyświetla przypisane katalogi
DEVICES     --   wyświetla przypisane urządzenia

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.