http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Alias

Składnia

NAME,STRING/F

Ścieżka

Workbench:c

Funkcja

Alias umożliwia Ci stworzenie alternatywnej nazwy dla innych komend DOSa.
Jeśli Alias zostanie użyty bez parametrów, wyświetla aktualną listę
aliasów zdefiniowanych w aktywnym oknie shella.

Użycie pary kwadratowych nawiasów wewnštrz aliasu umożliwia Ci
dodać 'nową' komendę dosa z parametrami.

Jeśli nie zostanš wyspecyfikowane parametry, zostanie wyświetlona aktualna lista aliasów.

Parametry

NAME    - Nazwa do przypisania.

STRING  - Wartość dla NAME.

Rezultat

Standardowe kody błędów DOS.

Przykład

Alias DF "Type [] numer"

Wpisując "DF S:Shell-Startup" w konsoli, wykonujesz komende
"Type S:Shell-Startup numer". To działanie wyświetli zawartość
pliku S:Shell-Startup w konsoli z liczbą linii po lewej stronie.

Zobacz także

Unalias

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.