http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


FailAt

Format

FailAt <limit>

Składnia

RCLIM/N

Funkcja

FailAt ustawia limit kodu błędu w skrypcie. Jeśli jakaś komenda zwróci
kod błędu większy bądź równy tej wartości to skrypt zostaje przerwany.

Wspólne kody błędów:
 0   - Brak błędu
 5   - Ostrzeżenie
 10  - Błąd
 20  - Poważny błąd

Standardowo limit wynosi 10.

Przykład

Jeśli mamy skrypt z komendami

 Copy RAM:PewienPlik DF0:
 Echo "Skończone!"

i plik RAM:PewienPlik który nie istnieje

 Copy: object not found
 Copy: returned with error code 20

skrypt się zatrzyma. Ale jeśli wcześniej zadeklarujesz komende

FailAt 21

wtedy skrypt zostaje wykonywany dalej dopóki nadal kody błędów będą
niższe od limitu.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.