http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Prev Next


Else

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Oddziela 'true' i 'false' z komendy If. Wszystko po komendzie Else
jest wykonywane tylko wtedy, gdy gdy niespełniony został warunek.

Przykład

If EXISTS Sys:Devs
    Copy random.device Sys:Devs/
Else
    Echo "Brak katalogu Sys:Devs"
EndIf

Zobacz także

If, EndIf

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.