http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Index Next


AddBuffers

Składnia

DRIVE/A, BUFFERS/N

Ścieżka

Workbench:C

Funkcja

Dodaje bufory do listy dostępnych buforów dla określonego
dysku. Dodawanie buforów przyśpiesza dostęp do dysku, ale
zwiększa ilość zajętej pamięci systemowej (512 bajtów na
bufor). Określając negatywną liczbę buforów zmniejsza się
liczbę buforów dysku.
    Jeśli podany jest tylko argument DRIVE, to zostanie
podana liczba buforów dysku, bez zmiany jego wartości.

Parametry

DRIVE  --   parametr określający nazwę dysku
BUFFERS --   liczba dodawanych buforów (lub odejmowanych
        w przypadku ujemnej wartości) dysku

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.