http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

gl

Index


glACreateContextTags()      

glACreateContextTags()

Synopsis

 GLAContext glACreateContextTags(
Tag Tag1,
...)

Function

This is the varargs version of gl.library/glACreateContext().
For information see gl.library/glACreateContext().

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.