http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Aktualności świąteczne

Autor:Paolo Besser
Data:2006-12-23

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku! To był ważny rok w rozwoju AROSa i chcemy podziękować wszystkim fanom AROSa, testerom i współpracownikom za wyśmienite wyniki, jakie osiągnął nasz system operacyjny.

W oczekiwaniu na pierwsze wieści z 2007 roku dlaczego nie posłuchać kolęd z AROSAmp, pierwszego odtwarzacza mp3 z graficznym interfejsem użytkownika dla AROSa? Możesz go znaleźć tutaj

A jeśli chcesz obejrzeć swoje stare zdjęcia cyfrowe, może zainteresujesz się przeglądarką Pawła Stefanskiego dla Morphosa, który został ostatnio portowany na AROSa.

Status update

Autor:Paolo Besser
Data:2006-12-10

Ostatni Status Update ma już 3 miesiące, lecz to nie znaczy, że nic nie robiliśmy. Wykonano sporo poprawek i usprawnień w wielu komponentach AROSa.

Nightly build dla wersji PPC-hosted AROSa jest już dostępne na naszej stronie Download.

Christoph Szczecina dodał do Wanderera inicjalną wersję kopiowania drag'n'drop, umożliwiając łatwiejsze zarządzanie plikami. Obecna wersja pozwala na razie kopiować pojedyńczy plik z jednego katalogu do drugiego, lecz to dopiero początek. Beta testerzy mogą znaleźć tą cechę w ostatnich nightly builds. Inni developerzy dodali zapamiętywanie pozycji okna i wsparcie dla listowania ikon.

Staf Verhaegen zaktualizował dokumentację dla programistów. Wiele rzeczy zmieniło się w ciągu minionych 24 miesięcy i nasze strony z dokumentacją były już trochę nieaktualne. Dzięki Stafowi, nowi programiści AROSa mogę znaleźć na tej stronie przydatne informacje.

Dzięki pracy Bernda Roescha i Georga Stegera, wszystkie ważne właściwości niezbędne do zastąpienia MUI w wielu amigowych programach zostały dodane do Zune. Michał Schulz dodał wsparcie dla zapisu do datatypu PNG, czyniąc łatwiejszymi tworzenie ikon i edycję obrazów.

AROS w newsach

OSNews opublikował artykuł traktujący o projektach systemów operacyjnych nazwanych w artykule "rekreacyjnymi". Autor przyjrzał się krytycznie dwóm platformom i dostępnym dla nich "rekreacyjnym" systemom operacyjnym, z których jednym był AROS. AROS Show przeprowadził wywiad z liderem naszego projektu Aaronem Digulla. Kliknij tutaj by go przeczytać.

Oprogramowanie

AutoDocReader, program do przeglądanie plików tekstowych dokumentacji developerskiej w formacie AutoDoc został przeniesiony na AROSa. Marcin Kielesiński portował AmiGG 0.44.3. To pierwszy komunikator dla AROSa umożliwiający prowadzenie rozmów z użytkownikami sieci Gadu-Gadu i Tlen. AmiGG umożliwia ponadto otrzymywanie powiadomień o przychodzącej poczcie e-mail. Możesz obejrzeć AmiGG na 2 zrzutach ekranu: tutaj i tutaj, a binaria znajdziesz tutaj.

Murks! to zintegrowane środowisko programistyczne dla AROSa. Murks! używa tego samego formatu zapisu projektów co AmiDevCpp, jest więc możliwa między nimi wymiana danych. By użyć Murks!, potrzebujesz natywnej wersji GCC. Użytkownicy Windows mogą wypróbować Murks! używając ostatniej wersji WinAros zawierającej natywne GCC. Pełna historia na AROS-EXEC.

Status update

Autor:Paolo Besser
Data:2006-09-15

Tłumaczenie Aros.org trwa. Samuel Atlan pracuje nad tłumaczeniem na język francuski . Przygotowanie całości zajmie trochę czasu, ale pierwsze strony są już dostępne z menu po lewej stronie. Należy odnotować także nową cechę aros.org: przetłumaczone strony można wczytać dodając swój narodowy prefiks do standardowego adresu url. Np. można otworzyć włoską stronę główną przy pomocy www.aros.org/it, rosyjską www.aros.org/ru itd.

AROS w newsach

Przeczytajcie proszę sympatyczną recenzję Dmitara Butrovskiego, którą opublikował na OSnews.com. To jeden z bardziej kompletnych artykułów AROS-a, opisujący wszystkie jego właściwości i wszystkie strony naszego sympatycznego systemu operacyjnego. Jeśli jeszcze nie wiesz czym jest AROS, to lektura tego artykułu może okazać się dobrym pomysłem.

Oprogramowanie

Nowa wersja 1.20 znanego emulatora 8-bitowych komputerów Commodore VICE jest dostępna dla wszystkich platform amigowych, w tym AROS-a. Możesz ją znaleźć tutaj.

WinAros to preinstalowane środowisko AROS-a w postaci obrazu dysku, kompatybilne ze znanymi maszynami wirtualnymi QEMU i VirtualPC Microsoftu, obu bezpłatnie dostępnymi w sieci. Możesz pobrać QEMU Winaros tutaj i VirtualPC Winaros tutaj. Heinz-Raphael Reinke przygotował kompletną instrukcję AROS installation on hard disk w formacie PDF. Jeśli wolisz, jest także wersja niemiecka. Potrzebujesz Adobe Acrobat Reader, FoxIt Reader lub aPDF/xPDF by ją przeczytać.

Installation Kit for AROS (IKAROS) to zestaw wirtualnych obrazów dysków różnych emulatorów jak QEMU i VMware, podzielonych już na partycje, sformatowanych, i gotowych do instalacji AROS-a. Co ważne archiwum ma niewielki rozmiar, gdyż nie zawiera wielu plików. Szybka instalacja świeżych wersji AROS-a, może być przydatna dla celów testowych nightly builds. Pakiet umożliwia łatwą instalację nowych wersji bez potrzeby partycjonowania. Dołączono instrukcję instalacji. Proszę sprawdzaj Aros-Exec w poszukiwaniu informacji o uaktualnieniach.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-08-28

Aros.org pages are available in two more languages: thanks to Sergey Mineychew our website speaks now Russian, while Tomasz Paul is still working on its Polish translation. Just click on top left menu to reach new pages. Sergey is also working on russian locales of AROS applications.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-06-20

Thanks to Matthias Rustler, we've got also a German aros.org located at www.aros.org/index.de.php. But you don't have to remember every language's home page: we added a nice international menu on the left. Just select you preferred language, and bookmark in for your convenience.

New PPC snapshot!

There is a new binary snapshot for hosted AROS-PPC! Just go to Sourceforge website and download it! Here's the release notes: "This release depends on glibc 2.3.2 or newer. You need to give AROS some more RAM than the default allocation of 16 MB (leaves about 4 MB for applications). Start it using: ./aros -m 64 This will allocate 64 MB. As with all X11 hosted AROS versions you need to add Option "BackingStore" to the Device section of xorg.conf"

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-05-23

Internationally AROS

Thanks to Neil Cafferkey, Adam Chodorowski, Daniel Holmen and Paolo Besser, aros.org has now its Finnish and Italian counterparts. Translations of this website are now available at these nice new addresses:

Finnish aros.org: www.aros.org/fi/index.php Italian aros.org: www.aros.org/it/index.php

Finnish translation is almost complete, while Italian one is still a work in progress. Aros.org does support German translation too, but only a few pages are already available. If you wish to contribute localizations of our web pages, well... please apply to the development mailing list.

AROS means art

Hogne "M0ns00n" Titlestad has released Lunapaint v0.2 for i386/AROS. The app can save and open projects, make animations and export images. Initial stability issues in hosted AROS has been resolved, and Lunapaint works fine also on native. You can see screenshots here and read a nice interview on The Aros Show. Download it from the Archives!

Other news

Mathias Roslund has ported the famous Commodore 8-bit computers line emulator VICE to all Amiga platforms, AROS included. Please note that the AROS version is still highly experimental. You may find it here.

Tomasz Wiszkowski has ported FryingPan and CoFEE to AROS. FryingPan is CD/DVD burner software, while CoFEE is a CD/DVD copy program. They work partially on AROS due to lack of ATAPI and SCSI commands. In order to speed up their implementation, TeamAROS has started a new bounty

Randy Vice and Oliver Adams have completely renewed the TeamAROS website, with more stylish graphics and a brand new service: Bounty Subscriptions. Now "you can support TeamAROS by a monthly subscription of $5 USD or $10 USD and that gives you a vote on TeamAROS-Benefactors ML on which bounty deserves that month's cash donation. This is a painless method since PayPal will deduct the money automatically each month. Set and forget, can't be made much easier than that"

Bernd Roesch and Georg Steger are fixing bugs and adding new features to Zune, while other AROS developers are still working hard on other issues of the operating system.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-03-25

Radeon hidd

Michal Schulz has done it again: the day every ATI fanboy was waiting for has finaly come! AROS has got its Radeon driver - pardon - hidd, so it's now possible to access Radeon cards directly and forget the old VESA modes. All Radeon owners are encouraged to download tonight's nightly build and test it.

AROS-EXEC.org down

Due to a change of IP address, our community's website aros-exec.org is temporarily down. We apologize for that. The website, its forum and services will be back around March 29th, better and stronger than before.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-03-01

New snapshot!

After some time of testing, a new snapshot of the Amiga Research Operating System has been released, based on Feb. 7 nightly build. We encourage you to download, try it and eventually report bugs. Minimum specs for native version of AROS is a standard PC with PS/2 mouse and keyboard (USB not supported), a VESA compatible video card, 64 MB of system RAM and 4x ATAPI CD-ROM drive. This release offers audio and network support, limited to comptabile chipsets and adaptors. The new snapshot is available in this site's download page.

Status update

Author:Paolo Besser
Date:2006-01-30

This is the first status update of 2006, and we wish to thank all AROS users, sponsors and enthusiasts for their support: at the beginning of 2005 AROS-Exec had about 250 members, now this number has doubled with more than 500 (and growing). During these months AROS has achieved some key goals such as network support, CVS to Subversion migration and PPC porting. More and more applications had been ported or added, lots of bugs have been fixed, and there's also a flavour of AROS running on top of classic AmigaOS, in order to modernize it. We're all sure that 2006 will be a very interesting year for AROS. And now, let's go with our fresh news...

Georg Steger has fixed input preferences for mouse, in order to improve mice tracking and pointer precision on the screen.

Matthias Rustler has updated documentation for users and developers, adding some nice hints and removing obsolete informations. You'll find signs of his work throughout this site. Matthias has also commited ExecuteStartup, a little tool that executes whatever application you'll copy in the SYS:WBstartup drawer.

Networking

Thanks to Nick Andrews and Jack Patton AROS has got IRC and Telnet clients. In order to enable networking on hosted version of AROS, Michal Schulz has commited a .tap interface hidd for all Unix targets.


Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.