http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AutoPoint

Index Prev Next


Name

AutoPoint

Synopsis

CX_PRIORITY/N/K, LAG/S

Location

SYS:Tools/Commodities

Function

Automatically activates the window under the mouse pointer.

Inputs

CX_PRIORITY -- The priority of the commodity

LAG -- Wait for the next timer event to activate the window

MIDMOUSEPREVENTSACTIVATION -- Don't activate the window under the
                mouse if middle mouse button is pressed

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.