http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

storage

Index


AllocateID()      

AllocateID()

Synopsis

struct Storage_IDNode * AllocateID(
         char * ID );

Function

Allocate a unit/volume ID.

Inputs

ID - base ID to allocate. If no unit is specified (e.g. ID = "CD"), a new
ID for that family will be allocated (e.g "CD0", "CD1", etc). If an ID unit _is_
specified, and it is allready allocated - a new ID will be created (e.g. "CD0_1")

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.