http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

muiscreen

Index


MUIS_AddInfoClient() MUIS_AllocPubScreenDesc() MUIS_ClosePubFile() MUIS_ClosePubScreen()
MUIS_FreePubScreenDesc() MUIS_OpenPubFile() MUIS_OpenPubScreen() MUIS_ReadPubFile()
MUIS_RemInfoClient() MUIS_WritePubFile()    

MUIS_AddInfoClient()

Synopsis

void MUIS_AddInfoClient(
     struct MUIS_InfoClient * sic );

MUIS_AllocPubScreenDesc()

Synopsis

struct MUI_PubScreenDesc * MUIS_AllocPubScreenDesc(
     struct MUI_PubScreenDesc * src );

MUIS_ClosePubFile()

Synopsis

void MUIS_ClosePubFile(
     APTR pf );

MUIS_ClosePubScreen()

Synopsis

BOOL MUIS_ClosePubScreen(
     char * name );

MUIS_FreePubScreenDesc()

Synopsis

BOOL MUIS_FreePubScreenDesc(
     struct MUI_PubScreenDesc * psd );

MUIS_OpenPubFile()

Synopsis

APTR MUIS_OpenPubFile(
     char* name,
     ULONG mode );

MUIS_OpenPubScreen()

Synopsis

char * MUIS_OpenPubScreen(
     struct MUI_PubScreenDesc * desc );

MUIS_ReadPubFile()

Synopsis

struct MUI_PubScreenDesc * MUIS_ReadPubFile(
     APTR pf );

MUIS_RemInfoClient()

Synopsis

void MUIS_RemInfoClient(
     struct MUIS_InfoClient * sic );

MUIS_WritePubFile()

Synopsis

BOOL MUIS_WritePubFile(
     APTR pf,
     struct MUI_PubScreenDesc * desc );

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.