http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

misc

Index


AllocMiscResource() FreeMiscResource()    

AllocMiscResource()

Synopsis

char * AllocMiscResource(
     ULONG unitNum,
     char * name );

Function

Allocates one of the miscellaneous resources.

Inputs

unitNum -- The resource to allocate
name   -- An identifying name for you, must NOT be NULL.

Result

NULL if the allocation was successful. If the resource couln't be
allocated, the name of the holder of the resource is returned.

FreeMiscResource()

Synopsis

VOID FreeMiscResource();

Function

Frees one of the miscellaneous resources.

Inputs

unitNum -- The resource to free.

Notes

You must have allocated the resource to free it!

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.