http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

efi

Index


EFI_FindConfigTable()      

EFI_FindConfigTable()

Synopsis

void * EFI_FindConfigTable(
         const uuid_t * Guid );

Function

Locate a configuration table by GUID

Inputs

Guid - a pointer to a GUID structure

Result

A pointer to a table or NULL if nothing found.

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.