http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

coolimages

Index


COOL_ObtainImageA()      

COOL_ObtainImageA()

Synopsis

const struct CoolImage * COOL_ObtainImageA(
     ULONG imageid,
     struct TagItem * tags );

const struct CoolImage * COOL_ObtainImage(
     ULONG imageid,
     TAG tag, ... );

Copyright (C) 1995-2018, The AROS Development Team. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Amiga(R), AmigaOS(R), Workbench i Intuition are znakami towarowymi Amiga Inc. Wszystkie inne znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli.