http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

coolimages

Index


COOL_ObtainImageA()      

COOL_ObtainImageA()

Synopsis

const struct CoolImage * COOL_ObtainImageA(
     ULONG imageid,
     struct TagItem * tags );

const struct CoolImage * COOL_ObtainImage(
     ULONG imageid,
     TAG tag, ... );

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.