http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

bullet

Index


CloseEngine() ObtainInfoA() OpenEngine() ReleaseInfoA()
SetInfoA()      

CloseEngine()

Synopsis

void CloseEngine(
     struct GlyphEngine * glyphEngine );

ObtainInfoA()

Synopsis

ULONG ObtainInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG ObtainInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

OpenEngine()

Synopsis

struct GlyphEngine * OpenEngine();

ReleaseInfoA()

Synopsis

ULONG ReleaseInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG ReleaseInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

SetInfoA()

Synopsis

ULONG SetInfoA(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     struct TagItem * tagList );

ULONG SetInfo(
     struct GlyphEngine * glyphEngine,
     TAG tag, ... );

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.