http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Play

Index Prev Next


Name

Play

Synopsis

FILE/A

Function

Play a sound file, using datatypes.library

Inputs

FILE f   --  Filename to play

Result

Sound should play to the default audio device

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.