http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

Print

Index Prev Next


Name

Print

Synopsis

FILE/M
PRTUNIT/N

Function

Print a file, using datatypes.library

Inputs

FILE f      --  Filename to print
PRTUNIT n   --  Printer unit

Result

Files will be printed to the specified printer unit

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.