http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

MakeDir

Index Prev Next


Name

MakeDir

Synopsis

NAME/M/A,ALL/S

Function

Create new empty directories with specified names.

Inputs

NAME  --  names of the directories that should be created
ALL   --  creates intermediate directories

Notes

MakeDir does not create an icon for a new directory.

Copyright © 1995-2018, Het AROS Development Team. Alle rechten voorbehouden.
Amiga® is een merknaam van Amiga Inc. Alle andere merknamen behoren tot hun respectievelijke eigenaren.