http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS implementation status

Return to AmigaOS 3.1

Status: Resources31%

- Completed,
- Needs some work,
- Not implemented,
- Amiga only
100% (2008-07-31)
- 100% = completeness score, 2008-07-31 = date of last update

Battclock.resource100% (2009-05-01)
Battmem.resource0% (2008-09-23)
Card.resource0% (2008-09-23)
Cia.resource0% (2008-09-23)
Disk.resource0% (2008-09-23)
FileSystem.resource0% (2008-09-23)
Misc.resource100% (2008-09-23)
Potgo.resource0% (2008-09-23)

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.