http://www.aros.orgAROS-ExecAROS-Exec ArchivesPower2People
kitty mascottop logo menu

AROS implementation status

Return to AmigaOS 3.1

Status: Linklibs60%

- Completed,
- Needs some work,
- Not implemented,
- Amiga only
100% (2008-07-31)
- 100% = completeness score, 2008-07-31 = date of last update

Amiga.lib72% (2009-06-17)
DDebug.lib0% (2008-09-24)
Debug.lib28% (2008-09-24)

Copyright © 1995-2018, The AROS Development Team. Alla rättigheter förbehålles.
Amiga®, AmigaOS®, Workbench och Intuition är varumärken som tillhör Amiga Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.